หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
www.suanphrik.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สวนพริก จ.อยุธยา ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  วิสัยทัศน์ อบต.สวนพริก
  “ สวนพริกตำบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม
  สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา
  เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก้าวหน้า นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาระบบสาธารณูปการ และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแร็งและมีพลามัยที่ดี
    เด็ก ประชาชนได้รับการศึกษา ศาสนาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
    ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำสะพาน คั้นกั้นน้ำ
  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาระบบจราจร ศาลาที่พัก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  สงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
  ส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วมของประชาชน
  การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้าน
  การอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
  การพัฒนาประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และการให้บริการประชาชน
  การปรับปรุงและพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-2356422
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3523-2682 โทรสาร : 0-3523-2682
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
จำนวนผู้เข้าชม 499,415 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10